JAVNA RASPRAVA ZA IZRADU EMP-a

 

Za potrebe projekta BUCKWHEAT MAX (BWM) (Identifikacioni broj projekta: 52533), pripremljen je Okvirni plan za upravljanje životnom sredinom u skladu s procedurama Programa sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije.

Javna rasprava za upravljanje životnom sredinom biće održana dana 19. februara 2024. godine od 8 časova. Rasprava će se održati u prostorijama kompanije Popadić Komerc Doo, na adresi Ilije Kikovića 8, Kragujevac.

Sva relevantna pitanja i komentare možete uputiti putem elektronske pošte na adresu: office@popadickomerc.com.