10/02/2024

JAVNA RASPRAVA ZA IZRADU EMP-a

Za potrebe projekta BUCKWHEAT MAX (BWM) (Identifikacioni broj projekta: 52533), pripremljen je Okvirni plan za upravljanje životnom sredinom u skladu s procedurama Programa sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije.